TPHI bertugas sebagai ketua kloter, memandu serta membina jemaah haji.


Scroll to Top